Pressmeddelande från Skatteverket | April 2014

Från och med i år ska även personer som bor utomlands deklarera senast den 5 maj. Tidigare år har utlandsboende inte behövt lämna deklarationen förrän i slutet av maj. De som har skatt att få tillbaka och deklarerar elektroniskt kan få sina pengar före midsommar, om de har anmält svenskt bankkonto.

– Lättast och säkrast är att lämna deklarationen elektroniskt via e-tjänsten på vår webbplats. Då undviker man onödiga summeringsfel och riskerar inte att deklarationen kommer bort. Glöm inte att anmäla bankkonto och se till att Skatteverket har en aktuell adress, säger Kay Kojer, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

De som är bosatta utomlands och har fått en deklarationsblankett ska deklarera även om de har deklarerat i det land där de bor. Det kan vara så att de till exempel ska deklarera för en fastighet i Sverige.

Skatteavtalet mellan Sverige och bosättningslandet reglerar hur beskattningen ska ske så att dubbelbeskattning kan undvikas.

– Finns det säkerhetskoder på deklarationen kan man godkänna sin deklaration via internet eller telefon. De som inte fått några säkerhetskoder måste ha en e-legitimation för att kunna deklarera elektroniskt, säger Kay Kojer.

De som vet eller tror att de måste deklarera, till exempel om de har hyrt ut eller sålt en fastighet, men inte har fått någon blankett senast den 15 april bör kontakta Skatteverket.

Läs mer här om att deklarera som utlandsbosatt.

För allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, tel. 0771-567 567
Från utlandet nås Skatteupplysningen på tel. +46-8-564 851 60