Envac är ett spännande företag som säljer sopsugsystem. En världsledande koncern inom sophanteringsbranschen som erbjöd marknaden ett automatiserat underjordiskt sopsugsystem redan 1961. Sedan dess återfinns dessa underjordiska system över hela världens bostadsområden, företagsområden, inne i stadskärnor, för industrikök, på sjukhus och på flygplatser.

dsc_0678

Vad erbjuder Envac?
Envac erbjuder en nära, enkel och ekonomiskt fördelaktig avfallshantering för boende, fastighetsförvaltare, fastighetsägare och övriga samhällsmedborgare. Envacs system minimerar bl.a. buller, luktproblem, CO2-utsläpp, säkerhetproblem och arbetsskador. Envac har hela 800 installationer runt om i världen.

Vilka är kunderna som köper Envacs sopsugsystem i Hongkong?
De främsta kunderna är offentliga bostadsområden som Hong Kong Housing Authority (HKHA) ansvarar för, Government Offices in Tamar huvudkontor, Kai Tak Trade & Industry Tower, HKSTP, CPCS Catering System, Adventist Hospital och Macau Hac Sa Wan-området. Fn är det sjukhusen som visar mest intresse, här har man i några fall installerat system för automatisk hantering av smutsiga sänglinnen som ska tvättas och tack vare ett slutet system med rör under marken så behöver ingen individ hantera lakanen utan de slussas direkt till en uppsamlingsplats där lastbilar hämtar upp dem för vidare leverans till tvätteriet. Jag frågar om Envac har system för att ta hand om medicinskt avfall också men nej då gäller andra regler, det är väldigt reglerat vad man får göra och inte göra. Regelverken är dessutom väldigt specifika för respektive land.

Vilka är Envacs största utmaningar?
Den största konkurrenten i Hongkong är manuell hantering. Det är också svårt att få med sig de privata bostadsbyggarna, automatiserad sophantering är än så länge inte högst upp på deras lista över miljövänliga projekt. Det är rätt illa ställt med sophanteringen i Hongkong idag, myndigheterna tittar på alternativ som att ta betalt för soporna, att separera mat m m men det går för långsamt. Som på många andra marknader så hade det varit önskvärt om samordningen mellan olika myndigheter, organisationer och det privata näringslivet fungerade bättre. Olika länder och marknader har ju också olika önskemål och behov beroende på t ex klimat, miljöambition, bostadsbebyggelsens utformning, tillgänglighet för lastbilar, kostnaden för alternativ hantering etc Envacs strategi är att försöka anpassa och utveckla sina produkter till att matcha de regler som myndigheterna bestämmer sig för. Hong Kong Science and Technology Parks (HKSTP), där Envac också har sitt kontor, är en av deras referensinstallationer. I HKSTP har Envac installerat ett system för pappersinsamling och ett system för allmän sophantering. Inom området arbetar idag ca 15.000 personer och där finns även bostäder bl a för gästforskare m m.

Kanske Hongkongs enormt höga skyskrapor är ett problem, tänker jag?
Nej det finns faktiskt inga problem med höga hus. Envacs system finns t ex installerat i ett höghusområde i Hongkong, en grupp med 40 våningar höga hus i Tsing Yi har ett system sedan 2003. Oftast har man ett sopnedkast på varje våningsplan. Detta sopnedkast är alltså för allmänna sopor, så som vi hade det i våra lägenhetshus i Sverige tidigare. Till skillnad från i Sverige så är det inte tillåtet för alla boende att utnyttja sopnedkasten i Hongkong. Förvånande nog anser myndigheterna här att gemene man inte kan bli betrodd med att kasta sina egna ihopknutna plastpåsar med hushållsavfall direkt i ett sopnedkast – det är speciell städpersonal som gör detta. De boende får vackert lägga sina kassar som vanligt i kärlet i trapphuset och sedan tar städpersonalen hand om det och skickar det vidare i sopnedkastet. Myndigheterna i Hongkong var oroliga över detta system till en början och deras spontana reaktion var att folk kunde ju inte få göra det själva, då skulle de skicka ner både bomber, bebisar och husdjur den vägen och hur skulle det se ut? För oss svenskar verkar just detta förstås väldigt märkligt. I Hongkong, där vem som helst, när som helst, redan nu kan kasta ut vad som helst från sitt fönster eller balkong. Det händer förstås någon enstaka gång också men på det stora hela så fungerar ju det mesta på ett bra och säkert sätt i Hongkong. Hongkong som dessutom har världens renaste tunnelbana, där alla tycks plocka upp sitt skräp och lägga det i rätt papperskorg och respektera reglerna att man inte får äta och dricka inom det avgiftsbelagda området. Varför skulle det vara så annorlunda med ett sopnedkast?

Utbildning och vilja
Men både utbildning och vilja är något som behövs, det är två viktiga drivkrafter, enas vi om Jeffrey och jag. Jeffrey kan dra sig till minnes att på ett seminarium för länge sedan så var det faktiskt en regeringstjänsteman som menade att det inte skulle fungera att ta betalt för plastpåsar – men redan ett halvår efter införandet av avgiftsbelagda plastpåsar (som introducerades i maj 2015) så syntes en markant skillnad i konsumtionsnivåerna. PET-flaskor med pant diskuteras hos myndigheterna nu.

Hur kan man ändra beteendet hos Hongkongborna?
Pengar är en stark drivkraft, menar Jeffrey. Det går rykten om att allt skräp som läggs i olika kärl ändå slängs tillsammans på tippen och ingen Hongkongbo vill anstränga sig i onödan med något så trivialt som sopor, så man behöver hitta riktiga incitament som ändrar beteendet. Hongkong konkurrerar ju alltid med Singapore, men just nu är Singapore mer framgångsrikt på sophantering, varför? Singapore startade sin sophantering i privata bostadsområden ganska tidigt, de har oftast mindre lägenhetskomplex än Hongkong på 100-200 lägenheter, de tittar och planerar dessutom mer långsiktigt. Singapore Housing Bureau standardiserar nu, långt efter att de kom och tittade på hur HKHA redan hade gjort år 2000. Singapore har tagit lång tid på sig att reagera men nu är de verkligen på gång. De gör också en hel del sk retrofitting, dvs anpassningar av tidigare system.

Smart cities – detta hoppas vi mycket på!
De privata byggbolagen behöver också bearbetas, förr eller senare måste de börja tänka mer långsiktigt, de kommer att vilja höja sin image, de kommer att vilja ta vara på möjligheten att återvinna energi. De kommer att se fördelar med att inte transportera soporna i de vanliga hissarna som man gör idag, man slipper dålig lukt och sopor i trappuppgångar som inte sköts minutiöst och utgör en stor risk för skadedjur och smittspridning. Det verkar även som om myndigheterna nu har bestämt sig för att försöka med en förbränningsanläggning av sopor som testverksamhet.

faktaVarför har inte Hongkong uppfunnit ett automatiskt sophanteringssystem?
Jeffrey funderar och undrar hur det kan komma sig att Envacs system har uppfunnits och utvecklats i Sverige av alla ställen? Ett land med gott om plats (även för sopor), med kall vinter som gör sophanteringen mindre utsatt för skadedjur och snabb förruttnelse. Varför har ingen i Hongkong kommit på detta istället, där läget ju faktiskt är akut?! Jag gissar att det kanske är för att vi svenskar har en nedärvd kärlek och respekt för naturen, att vi bryr oss om att naturen ska överleva och insekter och djur också ska kunna det, vi värnar om våra barnbarns framtid. Eller så är det helt enkelt så att det relativt höga priset på manuell arbetskraft i länder som Sverige är det som driver utvecklingen av automatiserade lösning.

Text & bild: Ingrid Reinli