pfHanna Emanuelsson (t.v) och Lisa Ringnér-Näckter (t.h) på PathFinders kontor

I Hongkong finns drygt 320.000 helpers*) som arbetar i privata hem och huvuddelen av dem kommer från Filippinerna och Indonesien. Det finns regleringar som styr arbetsvillkoren för helpers vilket förstås är bra men ibland hamnar helpers, av olika skäl, i svåra situationer. Till exempel om en helper blir gravid och därmed blir felaktigt uppsagd av sin arbetsgivare. Då finns PathFinders som erbjuder hjälp och rådgivning.

Vi ses på ett café i SoHo mellan dagens möten. Det är lätt att hitta de två blonda, svenska tjejerna bland caféborden. De fullkomligt strålar energi och engagemang, lika men ändå olika. Som ett radarpar kompletterar de varandra, fyller i och utvecklar varandras meningar och resonemang. Hanna som kom till Hongkong för tre år sedan med sin man, har varit aktiv inom PathFinders sedan januari 2014. Hon började som volontär, med sin bakgrund som sjuksköterska och barnmorska. Sedan dess har hon varit med och bidragit till organisationens tillväxt och är idag ansvarig och drivande inom ett av PathFinders åtta program, Access to Healthcare. Lisa kom också till Hongkong för tre år sedan som medföljande och har sedan dess hunnit vara föräldraledig och bygga på sin sjuksköterskeutbildning med en master inom Public Health på HKU. I juni 2016 fick hon en tjänst på PathFinders efter att ha varit volontär och gjort praktik där. Lisa har även tidigare erfarenhet av volontärarbete i Mumbai, Indien.

Health Centre
PathFinders har ett enskilt rum på kontoret som fungerar som mottagningsklinik (Health Centre). På måndagar tar de emot gravida helpers och gör vanliga rutinkontroller: blodsockerprov, ger ut järntabletter och vitaminer, lyssnar på hjärtljud med mera. På onsdagar är det mottagning för helpers med nyfödda barn. Kvinnorna i det här skedet behöver framför allt någon att prata med, få stöd, råd kring hygien, allmän bebisvård. PathFinders har ett större samarbete på gång med det erkända privatsjukhuset Matilda International Hospital som kommer att hjälpa till med blodprovstagning och ultraljudsundersökningar (dock inte förlossningshjälp) och på så sätt bidra genom att erbjuda utsatta kvinnor en extra hjälp.

Hembesök efter två veckor
Två veckor efter förlossningen erbjuder PathFinders ett hembesök. Då kommer två personer (barnmorska/sjuksköterska och en socialarbetare) hem till kvinnan och hennes barn. Hembesöket syftar till att diskutera hur de mår, hur förlossningen har gått, ge allmän rådgivning om barnsäkerhet, bebisvård, fånga upp om det finns behov av att ta kontakt med läkare och diskutera amning osv. Skulle en kvinna fortfarande vara anställd som helper måste hon legalt sett fortsätta att bo hos sin arbetsgivare under föräldraledigheten (10 veckor).

Utbildning
Utbildningsinsatser behövs löpande under hela kontakten. Vissa kvinnor kommer från en kultur där man ibland föder hemma och inte har tillgång till någon sjukvård. Det krävs därför ibland ett långt samarbete för att kvinnorna ska våga lyssna på och lita på råd från PathFinders. Tolkar finns med vid utbildningstillfällen men för det mesta går det bra med engelska eller kroppsspråket och korta, enkla fraser.

Family planning
På PathFinders behöver man också prata om preventivmedel för att förebygga inför framtiden. Detta sker i flera forum – hembesök, innan de föder barn och på utbildningsträffar. Kunskapsnivån är varierande. De som har ISS**) får gratis preventivmedel från Family Planning Association som drivs av den statliga sjukvården. De som inte har rätt till sjukvård erbjuds gratis spiral, en första progesteroninjektion eller 3-mån p-piller av PathFinders. Det är viktigt att poängtera kvinnans rätt till sin egen kropp, något som kan kännas som en självklarhet för oss västerlänningar.

Abort
Abortmöjligheten utnyttjas ibland, normalt sett kostar en abort ca 4,000 HKD.

Adoption
Adoption görs i vissa fall och i samarbete med Mother’s Choice. Varken abort eller adoption är enkla lösningar och oftast dramatiska rent mentalt sett.

Mer om PathFinders
PathFinders resa började 2007 när Kylie Uebergang och Melissa Mowbray-d’Arbela engagerade sig i fyra barn, födda av overstaying helpers ***) i Hongkong. De fyra barnen var papperslösa och oskyddade, utan någon hjälp att räkna med från samhället. PathFinders bygger på målsättningen att hjälpa dessa barn och deras mödrar med medicinskt stöd, skydd och identitetshandlingar.

Sedan starten har 4,000 kvinnor och barn fått hjälp av PathFinders med skydd, rådgivning, tak över huvudet, mat, tillgång till hälsovård, utbildning för kvinnorna samt juridiskt hjälp. Organisationen har idag 17 anställda på ett litet kontor i en oansenlig byggnad i närheten av Prince Edward i Kowloon. PathFinders är en sk NGO (Non-Profit Governmental Organization) och man samarbetar med flera andra organisationer både privata och publika. PathFinders tjänster återfinns inom 8 olika områden:

Access to Justice – hanterar juridiska frågor.

Mother and Child Protection – sju socialarbetare fungerar som personliga kontaktpersoner och hjälper kvinnorna med visumansökan och kontakt med immigrationsmyndigheten.

PathFinders’ Shelter – det finns fem platser i en lägenhet i Kennedy Town där kvinnor och barn kan få bo under en begränsad tid.

Community Outreach – anordnar informationsträffar och workshops om arbetsgivares skyldigheter, kvinnornas egna rättigheter och ansvar m.m.

Community Education – Varje måndag och onsdag erbjuds utbildning i exempelvis amning, föräldravård, preventivmedel, graviditet, förlossning, kvinnohälsa, spädbarnsmassage med mera. Det fungerar som ett öppet hus och det blir ofta fullsatt med 20–25 stycken deltagare per gång.

Home Country Integration – de kvinnor som vill åka hem får praktisk hjälp och kontakt med andra välgörenhetsorganisationer i hemlandet för att komma på fötter igen.

Access to Healthcare – erbjuder hälsoundersökningar och rådgivning.

Vad händer när  utsatta helpers  tar kontakt med PathFinders?

Först konstateras vilken visumstatus de har. Ofta är kvinnans situation unik och kontaktpersonen får göra en bedömning från fall till fall. Har kvinnan pass och visum? Har kvinnan boende och inkomst? Hur är kvinnans hälsa? Vilken graviditetsvecka är hon i? Vad vill hon själv göra, föda sitt barn i Hongkong eller i hemlandet, göra abort, kan hon tänka sig adoption? Om en helper blivit avskedad måste hon antingen hitta ett nytt jobb inom 2 veckor eller lämna Hongkong, två svåra alternativ som kan te sig som omöjliga i den gravida kvinnans situation. Om kvinnan inte hittar något nytt jobb inom 2 veckor och ändå väljer att stanna kvar i Hongkong så blir hon en ”overstayer” dvs hon är kvar på olagliga grunder.

PathFinders tar sig an de helpers som står utanför det normala regelverket och är därmed utan rätt till sjukvård. Utländska barn som föds i Hongkong får inte automatiskt medborgarskap här utan föräldrarnas eller en förälders medborgarskap. Helpers kan i allmänhet inte få permanent uppehållstillstånd i Hongkong. Ibland finns ingen identifierad far som erkänt faderskap till barn som föds. Vilket medborgarskap barn till helpers får kan ibland ta tid att lösa. En helpers blivande barn får oftast civilstatus efter den förälder som har ”bäst visumstatus”. Samtidigt som ”overstayers” står utan sjukvårdsrättigheter så har inte helpers med aktuell visumstatus alltid klart för sig vilka rättigheter de har som innehavare av Hongkong ID-kort, de känner t ex inte till vilken sjukvård de är berättigade till.

Detta bör du känna till som arbetsgivare

  • pfEn arbetsgivare har enligt lag inte rätt att säga upp sin helper bara för att hon blivit med barn. Det finns misstankar om att gravida helpers ibland blir uppsagda ändå men då är anledningen ofta stöld eller annan förseelse, som kan vara fiktiv men svår att bevisa om t ex försvunna pengar hittats i helperns rum.
  • Helpers har enligt Hongkongs lag rätt till 10 veckors mammaledighet med 80% betalt under den tiden.
  • Många gånger behöver familjen där en helper arbetar fortsatt hjälp och behöver således hitta en ersättare under sin ordinarie helpers graviditet. Samtidigt be
    höver den nya helpern oftast någonstans att bo så man behöver därför hitta en ”live-out-lösning” för den gravida, om hon väljer att föda i Hongkong. I annat fall kan helpern få åka hem och föda sitt barn för att sedan komma tillbaka när hon är redo att börja arbeta igen.
  • På PathFinders anser man att en arbetsgivare bör ha en öppen dialog med sin helper och föreslår t ex:
    • Prata om relationer och preventivmedel, lämna PathFinders informationsbroschyr till din helper.
    • Erbjud att betala för preventivmedel.

Anna jobbar som volontär

anna-odmanVad gör du som volontär?
Jag hjälper till två halvdagar i veckan. Jag kollar vikt, blodtryck, urin osv. samt gör en första överblick inför kvinnans besök hos barnmorskan. Jag gör hembesök hos nyförlösta kvinnor och följer med dem till läkare och/eller sjukhus. Jag ska även börja ansvara för hälsa och miljö på vårt Shelter.

Varför engagerade du dig?
Jag träffade Hanna och insåg att här fanns något som verkligen passade mig. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska i Jakarta och många av PathFinders klienter är från Indonesien. Jag kan dels arbeta med det jag älskar på volontär basis, samt använda mina kunskaper i Bhasa Indonesia och samtidigt stödja dessa kvinnor och deras bebisar.

Vad är lättast respektive svårast i ditt jobb? fakta
Lättast är alla dessa möten och glädjen som trots allt finns under de oftast svåra omständigheter kvinnorna lever i. Svårast i jobbet är där kvinnorna råkat riktigt illa ut. Man vänjer sig aldrig och upphör inte förvånas över hur vi människor kan behandla varandra.

Vilka förändringar för dessa kvinnor och barn skulle du helst vilja se här i Hongkong? Tvåveckorsregeln är en bra start. Tänk dig själv att stå ensam i ett främmande land, gravid, antagligen inga pengar, inga rättigheter och dessutom anses vara kriminell två veckor efter att din anställning tagit slut. Regeln ger inte dessa kvinnor en chans att ordna upp sina liv utan skapar istället en snabbt nedgående spiral där de är som mest utlämnade. Jag tycker även att ökad information och förebyggande sexualundervisning behövs. Då skulle många oönskade graviditeter kunna undvikas och därmed många av dessa kvinnors liv få en helt annan riktning.

*) Källa: South China Morning Post
**) International Social Service (ISS) är en internationell NGO som grundades 1924. Organisationen hjälper familjer som utsatts för stora svårigheter pga migration, konflikter och krig. ISS är opolitisk och neutral beträffande religion, ras och nationalitet. Nätverket finns i 120 länder och generalsekretariatet ligger i Geneve, Schweiz.
***) När en helper stannat kvar i Hongkong efter att visumtiden gått ut och befinner sig illegalt här

Text: Amilia Liverstrand och Ingrid Reinli
Bild: Ingrid Reinli och PathFinders