Det råder ingen tvekan om att Hanna Hallin, Sustainability Manager på H&M , brinner för sitt jobb. Hon tar emot oss på H&Ms kontor i TST i en H&M-skjorta hon ärvt från sin mamma. Det står ”made in Finland” på etiketten. Hanna har varit engagerad i frågor som rör rättvis handel och hållbarhet de senaste 10-15 åren – först inom den ideella sektorn, och de senaste fem åren inom H&M

nyHanna H3

 

Hur arbetar H&M  med CSR/hållbart företagande?

H&M  är ett modeföretag som satsar på en långsiktig affärsutveckling. För att vara framgångsrika behöver vi bryta beroendet av begränsade resurser som krävs för att producera kläder. Länge såg man klädindustrin som en linjär process som till sist innebar att kläder hamnade på soptippen. Nu vill vi i stället att de resurser vi använder för att göra mode stannar i kretsloppet. Man behöver tänka hållbarhet i hela kedjan från design, val av råmaterial, hur kunden använder kläderna, hur kan plagget återanvändas? Vi använder vår storlek för att göra hållbart mode tillgängligt och prisvärt. Att gå från en linjär till en cirulär modell kräver också engagemang från kunderna. 

Kan du ge konkreta exempel på hur hållbarhet genomsyrar H&M s verksamhet? 

En grön etikett på plagget visar att det är gjort av hållbart material, vilket är 35% av alla material vi använder idag, 60% av all bomull. Vi har även en årlig kollektion som heter Conscious exclusive som består av nya innovativa material. Ett annat exempel är våra klädinsamlingslådor. H&M  samarbetar här i Hong Kong med HKRITA. Genom deras forskning har man utvecklat en ny metod där plagg med blandade textilfiber stoppas in i en maskin som separerar olika material så att de kan återanvändas och bli nya tyger med gamla fibrer. Teknologin kan sedan licensieras till vem som helst. 

Vilka är era största utmaningar inom hållbarhetsarbetet?

Innovation. Det finns hållbara alternativ men det är en utmaning att göra dem storskaliga. H&M  har som mål att alla material ska vara hållbara 2030. Vi behöver också fortsatt jobba med hela leverantörsledet, ta fram hållbara alternativ till farliga kemikalier, säkerställa bra arbetsvillkor och demokratiska processer, som vi bl a arbetar med inom vårt projekt för förbättrad arbetsplatsdialog. Vi har bra system för att följa upp att mänskliga rättigheter efterlevs, men fabrikerna måste se värdet av detta själva. 

Finns det en motsättning i att producera trendkänsligt mode och hållbarhet?

Kunden behöver reflektera över vad man köper och hur man tar hand om det. Bomull och polyester behöver kunna göras av redan existerande resurser. I framtiden kanske man vill hyra en produkt eller styla om en befintlig produkt. H&M  Take Care finns som ett pilotprojekt, där kan man hitta konkreta tips på hur man förlänger livslängden på kläder. Det är viktigt att göra hållbart mode tillgängligt för alla, oavsett var i världen man bor. 

H&M  har fått kritik för att inte göra tillräckligt i sitt hållbarhetsarbete. Hur ser du på det?

Att vara ett stort företag med en global närvaro innebär ett stort ansvar. H&M var bland de första som granskades för hållbarhet och mänskliga rättigheter. Tack vare det kom vi igång redan i mitten av nittiotalet med att adressera miljö och arbetsvillkor i leverantörsledet. Därför kan vi nu utmana oss själva och hela vår bransch med ambitiösa men vetenskapligt baserade mål för att bli helt cirkulära samt möjliggöra demokratisk organisering och rättvisa levnadslöner i leverantörsledet. Vi är ödmjuka inför att utmaningarna är enorma, men vi måste ställa om oss själva och hela industrins sätt att arbeta.

Hur fungerar samarbetet kring hållbarhet i Hong Kong och Kina? 

Det finns ett engagemang och en större insikt idag jämfört med för några år sedan. Regeringen kan spela en viktig roll för t ex möjlighet att återvinna, utveckla förnybar energi och hållbara bränslen. Det finns dock en brist på tillit till systemet. Kunder i Hong Kong är mer engagerade i miljöfrågor än leverantörsledet. Kina är aktivt med att lagstifta och följa upp frågor kring hållbarhet. Återvinning är en stor utmaning. 26 miljoner ton textil hamnar på tippen varje år i Kina. Även den ökande e-handeln skapar mycket emballage. Hur kan vi bidra till att människor samlar in skräp och ser det som en resurs? Att processa petflaskor och polyester till nytt garn är en jättepotential. Många lösningar finns men de behöver slå igenom i större skala. Det finns mer att göra, avslutar Hanna Hallin och skyndar vidare. 

 

Faktaruta

– CSR (Corporate Social Responsibility), hållbart företagande, handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. 

– 227 av HMs leverantörsfabriker (40% av totala produktvolymen) och 375,000 arbetare implementerade förbättrade lönestrukturer som underlättar dialogen mellan arbetare och ledning under 2017.

– I 2017 års Conscious Exclusive-kollektion använde HM för första gången återvunnen polyester gjord av plast som samlats in från stränder.

– HM samlade 2017 in 18,000 ton textilier genom sitt klädinsamlingsinitiativ. Det motsvarar 89 miljoner t-shirts.  

– HKRITA: Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel.

 

Text: Eva Ladeborn Bild: Andrea Björsell