Antalet Migrant Domestic Workers i Hong Kong, det som vi i dagligt tal brukar kalla för helpers, väntas fördubblas från dagens 360,000 personer till över 600,000 under 30 år framöver. I takt med att Hong Kongs befolkning blir äldre ökar också behovet av helpers när det inte finns tillräckligt med äldreboenden och många familjer inte längre bor flera generationer tillsammans.

0M4A7190

Det finns ca 1,400 Agencies i Hong Kong som erbjuder förmedlingstjänster av helpers till privata hushåll. Bland dessa finns det många oseriösa förmedlare som lurar okunniga kvinnor som söker arbete i Hong Kong med allt ifrån oskäliga förmedlingskostnader och oskäliga lån till ockerränta. Alla Agencies måste ha en certifiering av Hong Kongs myndigheter samt motsvarande certifiering från hemlandet för de arbetssökande som de representerar. Myndigheterna kräver att första kontraktet som en helper skriver med en arbetsgivare i Hong Kong måste gå genom en Agency.

Att byta jobb utan Agency

När hon har fullföljt detta första 2-årskontrakt med en arbetsgivare kan hon själv söka nästa tjänst utan hjälp av en Agency. Om hon bryter ett kontrakt i förväg eller om hon blir uppsagd av sin arbetsgivare måste hon dock anlita en Agency för att hitta en ny tjänst. I denna situation är hon återigen utsatt för oseriösa förmedlare och lånehajar. 

Oseriösa Agencies

Det finns Agencies som är så oseriösa att de sätter i system att placera helpers som inte matchar en arbetsgivares krav och förväntningar så att de sannolikt blir uppsagda och därmed tvungna att åter be om hjälp med ytterligare oseriösa villkor. Det är svårt att veta hur många helpers som satts under stor ekonomisk press eftersom de inte kan eller vill klaga och rapportera, det kan resultera i att de måste återvända hem och inte kan fortsätta jobba och skicka hem pengar till familjen i hemlandet.

Myndigheterna mer aktiva nu

Myndigheterna i Hong Kong har blivit mer aktiva med att döma och straffa oseriösa Agencies för att motverka människohandel.

 

Lidia Garcia - FEAOm Lidia Garcia

Lidia Garcia är Branch Manager på Fair Employment Agency i Hong Kong, där hon leder organisationens dagliga arbete. Hon föddes i Spanien men växte upp i Malmö, och flyttade till Indonesien efter universitetet, där hon kom i kontakt med domestic worker-situationen under sin praktik på svenska ambassaden i Jakarta. 

Lidia började sin tid på Fair Employment Agency som volontär och fick då möjligheten att lära sig mer om arbetet inom ett socialt företag. Lidia anslöt sig officiellt till Fair Employment Foundation (FEF) några månader senare i rollen som Programme Manager och har sedan dess varit delaktig i Fairs olika initiativ relaterade till avskaffandet av tvångsarbete bland migrant domestic workers. 

Lidia har en kandidatexamen i Statsvetenskap och Internationella Relationer ur ett Genusperspektiv från Lunds Universitet.

 

Fair Employment Agancy uppmanar till ASK, REPORT och SUPPORT

ASK

• Om du anlitar hjälp via en Agency, se till att du får detaljerad information om kostnaderna för dig som arbetsgivare och din helper. 

• Fråga din helper vad hon har betalt till sin Agency. 

• Se till att din helper själv har sitt pass i besittning, så att inte Agencyn olagligt kvarhåller passet.

REPORT

• Rapportera misstankar om oskäliga krav och lånevillkor till Labour Department och helperns konsulat i Hong Kong.

• Kom ihåg att din anmälan väger betydligt tyngre än din helpers, som oftast varken kan, vill eller vågar anmäla själv.

SUPPORT

• Uppmuntra din helper att fullfölja sitt ärende.

• Var flexibel med din helpers behov om hon behöver delta i domstolsförfarande.

Mer info finns på http://www.fairpledge.org samt
http://www.fairagency.org

 

Text: Ingrid Reinli  Bild: Andrea Björsell