1Med det nya snabbtåget till Shenzhen och bron till Macau knyts Greater Bay Area ihop. Är den nya huben inom innovation och teknologi ett nytt Silicon Valley eller slutet för Hongkongs ”ett land två system”? Sveriges generalkonsul i Hongkong Helena Storm reder ut begreppen. Vi får även en personlig inblick i vad hon brinner för och vad som gör henne riktigt arg. 

Greater Bay Area inkluderar 9 stora städer i Guandongprovinsen samt Hongkong och Macau. Regionen har 68 miljoner invånare, och stod för 13% av Kinas BNP 2017. Det motsvarar världens elfte största ekonomi, jämförbar med t ex Kanadas. 

Vad innebär Greater Bay Area för Hongkong?

Det är en möjlighet att nå en stor marknad. Här finns tillgång till finansiellt kapital och expertis. På andra sidan gränsen finns produktionsfaciliteter. Urbaniseringen och den ekonomiska utvecklingen i Shenzhen saknar motsvarighet. Idag är det Kinas rikaste stad. Här finns många unga entreprenörer med fokus på teknologi och innovation. Även historiskt är Greater Bay en region som Hongkong växelverkat med. I år firar man 40 år av ”Öppnande och reform” i Kina, då de första ekonomiska zonerna bildades. Den snabba utvecklingen i regionen är delvis Hongkongs förtjänst som redan från början bidrog med kompetens och kapital. Men Hongkongs ekonomi har också vuxit och stärkts tack vare den stora ekonomiska tillväxten.

Finns det några risker?

Kritikerna befarar att Hongkong blir en av 11 städer i Kina, och att fokus blir mer på ett land än två system. Det finns också utmaningar i hur man hanterar tre valutor och tre gränsövergångar. Inbördes konkurrens mellan städerna kan bli en utmaning, även om man försöker differentiera de olika städernas komparativa fördelar. Jag tror att Hongkong har en sådan i sin särställning genom principen om ”ett land två system”. Här finns ett transparent och förutsägbart regelverk, en rättsstat och ett rättssystem där företagen kan driva processer om t ex IP-rättsliga frågor. Framtiden får utvisa. 

Hur påverkas svenska företag av Greater Bay Area?

Det ger naturligtvis stora möjligheter. Sverige är världsledande inom hållbarhet, kreativitet och innovation. Det behöver vi bli bättre på att lyfta fram. Det är viktigt att delta i den snabba utveckling som sker, vara på tårna och skapa kontaktytor. I Sverige finns en större medvetenhet om framför allt Shenzhen. När jag i somras pratade för en gymnasieklass kände 5 av 20 elever till Shenzhen som en ”tech-stad”.

Hur trivs du i Honkong?

Jag kom till Hongkong för tre år sedan. Det är en otroligt stimulerande stad, både professionellt men också privat. Det är spännande att följa utvecklingen och relationen till fastlands-Kina. Här finns så mycket kompetens, t ex 5 av de 200 högst rankade universiteten i världen. Det finns stora möjligheter att främja svenska företag och svenska värderingar i Hongkong, här råder ett öppet klimat där det går att främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och HBTQi rättigheter. Det finns mycket att göra. Hongkong är också en stad med många kontraster och stora klyftor i samhället. En av fem lever under Hongkongregeringens fattigdomsindex. En av tre pensionärer är fattiga. Trångboddheten är skriande. Det finns otroliga skillnader, vilket jag tror var en av förklaringarna till Occupy Central rörelsen. Det finns sedan dess en växande politisk aktivitet bland de yngre i Hongkong. 

Kan du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund?

Jag började på UD 2004 och har jobbat mot människohandel, varit stationerad i Turkiet och varit kanslichef för handelsministern. Jag är gift och har tre små monster under fem år. Det är viktigt att det fungerar för hela familjen, annars gör man inget bra jobb. Det är en utmaning ibland att kombinera en mammaroll med en företrädarroll. Det är mycket representation och kvällsjobb. Men där har vi bra verktyg i Sverige med flexibla arbetstider och möjligheten att kunna jobba hemifrån. Konsulatet försöker vara en sådan arbetsgivare i Hongkong. Svenska värderingar och svenskt arbetssätt rankas högt- vi får t ex många ansökningar när vi annonserar tjänster.

Vad brinner du för? Vad gör dig arg eller upprörd?

Jag är i grunden jurist med fokus på mänskliga rättigheter. Jag har jobbat med krigsförbrytartribunalen i Rwanda, vilket påverkade mig djupt. Orättvisor gör mig förbannad, när vi inte har förmåga agera när övergrepp sker. Jag brinner för grundläggande fri- och rättigheter. Att främja människors lika värde, rätten att förverkliga sig själv. 

Text: Eva Ladeborn Bild: Andrea Björsell