0M4A1915

Justice Centre Hong Kong tillhandahåller gratis juridisk information och rådgivning för flyktingar, asylsökande, tortyröverlevare och överlevare av människohandel eller tvångsarbete. De hjälper till med juridisk representation, ger psykosocialt stöd och agerar samordnare för civila samhället vid dialog med regeringen. Bulletinen fick en intervju med Lynette Nam som är jurist på Justice Centre. 

Var kommer de flesta flyktingar ifrån?

”Det finns runt 10,000 flyktingar i Hongkong. De flesta kommer från Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, Filippinerna och Indonesien. Vi har även flyktingar från Somalia, Rwanda, Burundi, Colombia och Venezuela. Många har utsatts för allvarlig tortyr eller sexuellt våld som en form av krigföring, och många har flytt eftersom de råkat illa ut på grund av sin politiska åsikt”, berättar Lynette.  

Hongkong har inte ratificerat FN:s flyktingkonvention. Man respekterar dock non-refoulement, en princip som ska skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning när deras liv eller frihet är i fara. Flyktingar och asylsökande i Hongkong behöver gå igenom Unified Screening Mechanism. Det är regeringens juridiska system för behandling av människor som söker skydd. 

”Vi har 145 aktiva fall just nu, vilket egentligen är mer än vad vi har kapacitet till. Vi har 18 anställda plus volontärer och praktikanter. Tyvärr är endast 0,8% fallen som tas upp i Hongkong framgångsrika. Av denna lilla andel är en tredjedel Justice Centres klienter. Det låga antalet beror på att beslutsfattandet här inte når upp till grundläggande internationella standarder, det finns grundläggande fel i lagstiftningen och en kultur av misstroende”, förklarar Lynette. 

Kan du beskriva situationen för flyktingar i HK? 

”Många av de flyktingar och asylsökande som kommer till Hongkong har inga andra alternativ än att stanna och söka skydd. För att göra det tvingas de överskrida den tillåtna tiden för sitt visum och bryter därmed mot lagen. Flyktingar och asylsökande är inte tillåtna att arbeta i Hongkong. Tyvärr är den finansiella hjälp man får från staten inte tillräcklig. När den juridiska processen pågår är bidraget 1500 HKD per månad för hyra, vilket betalas direkt till hyresvärden, samt 40 HKD per dag på mataffären PARKnSHOP. Lyckligtvis har barnen rätt att gå i skolan men ofta har föräldrarna inte råd med böcker, skoluniform med mera. Många bär på trauman vilka förvärras av att deras situation känns ohållbar, och att de inte ser någon utväg.”

0M4A2046

Vilka andra organisationer samarbetar Justice Centre med?

– Christian Action, som fokuserar på humanitära och grundläggande behov som mat och nödboenden

– Branches of Hope, ger stöd kring barns situation, och ordnar bl a förskola för flyktingbarn

– Run, som ordnar olika sporter som hiking och löpning, vilket är ett sätt att återvinna en känsla av gemenskap och identitet

– Crossroads, tillhandahåller stöd till bostäder, t ex möbler 

– Help in Action, ger medicinsk hjälp och rådgivning, men fokuserar nu mer på att hjälpa etniska minoriteter

 Hur är det att arbeta med mänskliga rättigheter i Hongkong?

”Vi arbetar kontinuerligt med att höja medvetenheten och kunskapsnivån, men det är svårt eftersom våra klienter är föremål för missuppfattningar och invandring har blivit mycket känsligt. Vi försöker att ha en konstruktiv relation med regeringen, vi vill att de ska se oss som en allierad. Vi anser att det är viktigt att rättsstatens principer följs, inklusive tillgång till rättshjälp och ett oberoende rättsväsende. Vår personal som kommer från hela världen är också beroende av förnyade visum, så det är en balansgång”, förklarar Lynette Nam.  

01M4A2967

Hur fungerar dialogen med regeringen?

FN ser regelbundet över de mänskliga rättigheterna i olika länder, bl a genom Universal Periodic Review (UPR). Justice Centre leder en koalition från civila samhället i Hongkong som lämnat synpunkter till regeringen i samband med UPR-processen. 

”Det var svårt att få en plats vid bordet, men vi har lämnat synpunkter på områden vi har expertis på och är oroliga för, försökt vara konstruktiva och ge exempel på bästa praxis. Vi har en dialog med olika beslutsfattare. Nu återstår att se vilka policy förändringar det leder till.” 

Vilka är era främsta utmaningar?

”Vi har ingen statlig finansiering utan får bidrag från olika organisationer, företag och individer. Vi behöver stabil finansiering för att behålla kompetent personal, vilket ibland kan vara en utmaning. Vi försöker planera tre år framåt, så långsiktigt stöd är uppskattat. Vi får bidrag från internationella advokatbyråer i USA och Storbritannien, där finns en stark pro bono kultur. Eftersom våra klienter inte ses som invånare i Hongkong, är vi exkluderade finansiering från många lokala organisationer.”

Hur blir man volontär på Justice Center?

”För att fira World Refugee Day organiserar vi ett event den 16 juni där vi cyklar 6 km runt grannskapet där de flesta av våra klienter bor. Vi rekommenderar de som är intresserade att delta. Mer information finns på vår facebook-sida. Vi tar också emot olika typer av volontärer, tjänsterna annonseras på vår hemsida. Vi välkomnar även fundraisers och hjälp att öka medvetenheten om flyktingar och mänskliga rättigheter”, avslutar Lynette, och skyndar vidare för att ta emot nästa klient.

Text: Eva Ladeborn Bild: Andrea Björsell