DSC_4163

Hongkong är för många synonymt med pengar, banker, business och välfärd. En modern, effektiv och trygg stad. Men det är också en stad med drastiska klasskillnader och skyhöga hyror.

I Hongkong lever över 1.37 miljoner människor under existensminimum, över 200,000 av dem är barn. Existensminimum är definierat till 4000 HKD per månad. Hur klarar man sig som låginkomstintagare eller arbetslös i en av världens dyraste städer?

Jag vänder mig till Mother’s Choice och St Christopher’s Home för att få veta lite mer. Enligt Mother’s Choice lever 1 av 4 barn i fattigdom och omkring 4000 barn beräknas leva utan familj i Hongkong. Majoriteten av dessa 4000 barn har minst en levande förälder i livet. Trots det bor de på institution.

St Christoper’s är en av de största privata organisationerna som bland annat driverboende för barn mellan 4-18 år. Det är inte tekniskt ett barnhem då 85% av barnen som vistas här har föräldrar i livet. Dessa föräldrar är oförmögna att ta handom sina barn på grund av t ex drogmissbruk, fattigdom och våld. Kollapsade familjer involverar ofta en Hongkongförälder och en fastlandsförälder, eller en Hongkongförälder och en utländsk hushållsanställd.DSC_4170

Ett barn vars föräldrar inte har råd att ta hand om det, kallas för ”ekonomiskt föräldralös”. I Hongkong är det stor skillnad på ett föräldralöst barn och ett ”ekonomiskt föräldralöst” barn. Barn vars föräldrar är döda kan adopteras bort medan barn med levande föräldrar oftast är kvar på institution tills de är 18 år eller i bästa fall kan återförenas med sina familjer. ”Ekonomiskt föräldralösa” är dock bara en grupp av övergivna barn. Andra barn har övergetts på grund av handikapp.

St Christopher’s Home drivs med bidrag från regeringen samt internationella hjälporganisationer och är ytterst beroende av donationer från privatpersoner. 90% av barnen på institution har en formaliserad plan om att bli återförenade med sin familj men i verkligheten sker detta bara i hälften av alla fall, och ofta är återföreningen endast temporär. Hälften av alla omhändertagna barn växer ur systemet när de är 18 år utan en familj. Barn som vuxit upp på institution är generellt överrepresenterade i brottsstatistik och tonårsgraviditeter. 

pathfinders_3

Mothers Choice är en organisation som i snart 30 år hjälpt barn utan familj och gravida tonåringar i Hongkong. De arbetar för att barn ska få växa upp i en trygg permanent familj. De driver sitt egna barnhem med plats för 44  barn (varav 12 platser är vikta för handikappade). De arbetar med fosterhemsplacering, adoption och driver också krishem där gravida ungdomar kan bo under graviditeten och få hjälp, stöd och råd. Antalet ensamstående föräldrar ökar i Hongkong och antalet tonårsgraviditeter likaså.

Hongkong är också hem till 380,000 hushållsanställda från främst Filippinerna och Indonesien, nästan uteslutande kvinnor. Dessa kvinnor har svårt att skaffa familj med sina partners på grund av att de enligt lag måste vara inneboende hos sin arbetsgivare. Hushållsanställda i Hongkong har rätt till 10 veckors mammaledighet men inneboenderegeln gör det svårt för dem att behålla sitt barn i Hongkong och många lämnar barnet till släktingar i sitt hemland. Många hushållsanställda avskedas olagligen när de berättar om sin graviditet, även om de fall som fälls i domstol är få. När en gravid kvinna mister sitt jobb har hon två veckor på sig att lämna landet innan hon blir laglös och hemlös och mister rätten till sjukvård och socialstöd. 

pathfinders_1

En del helpers som får egna barn skaffar en egen bostad, ofta bara ett rum och anställer själva en helper att ta hand
om barnet. (Bilden är generell och från Pathfinders arkiv)

 

Pathfinders är en hjälporganisation som hjälper hushållsanställda och deras Hongkongfödda barn med anställningsrätt, diskriminering och sjukvård. Jag möter en kvinna som PathFinder har hjälpt med tillgång till rättshjälp. Selma blev oplanerat gravid under ett långvarigt förhållande. Hennes pojkvän ville inte ha med barnet att göra. Selmas arbetsgivare avskedade henne inte, utan gav henne tre månaders betald föräldraledighet. Därefter lämnade Selma sin son hos släktingar i Filippinerna. Men efter tre år kunde de inte längre ta hand om honom. Med hjälp av Pathfinders lyckades Selmas son få ett tvåårigt visum till Hongkong. Hon hyrde ett rum och en egen hushållsanställd för att ta hand om sonen. För att ha råd skaffade hon sig sidoinkomster – sålde handväskor, köksutrustning mm. Idag är Selmas pojke 10 år och mår bra.  Hyran kostar 4000 HKD i månaden för den lilla familjen och för att ha råd med det har Selma tagit in två inneboende som vardera betalar 1500 HKD för mat och husrum. Selma ser sig som en av de lyckligt lottade. Hon säger själv att hon lyckats så bra med det hon företagit sig för att hon är driven och är ambitiös. För att hon haft turen att jobba för bra västerländska familjer och för att hon jobbar hårt. Hon har också något spektakulärt att leva för, sin fina son.

Text: Sandra Isaksson Bild: Sandra Isaksson samt Pathfinders arkiv