Landet hette New Holland när den första flottiljen av båtar med Brittiska fångar ankrade i Port Jackson den 20 januari 1788. Storbritannien hade vid den tiden haft snabb befolkningstillväxt samtidigt som många levde i fattigdom och brottsligheten var hög. Man dömdes till långa fängelsestraff även för lindriga brott som mindre stölder. Fängelserna blev överfulla, vilket ledde till idén att låta dessa människor transporteras till Nordamerika och senare, när den kolonien förlorades, också till Australien. Detta var en del i strategin att göra anspråk på det landet innan fransmännen hann dit. Ombord på de brittiska skeppen var 775 fångar plus administratörer, marinsoldater, besättningsmän och deras familjer om sammanlagt 645 personer. Viken Port Jackson, som bara var en markering på kartan, nyligen upptäckt av James Cook, fick snart ett nytt namn till Lord Sydneys ära.  

Tyvärr hade de första bosättarna i Sydney Cove inte tillräckligt med kunskap, utrustning eller djur för att driva ett framgångsrikt jordbruk. Det ledde till svält och sjukdomar i väntan på att nästa flottilj från England anlände 1790. Fram till 1868 fortsatte England att skicka ungefär 162 000 fångar till olika delar av Australien. Trots att de flesta var skyldiga till småbrott, fortsatte de att behandlas som straffarbetare tills de hade tjänat ut fängelsetiden. Den största mängden fångar transporterades på 1830-talet för att sedan minska drastiskt efter folkets protester emot systemet.

Drygt 14% av straffångarna var kvinnor, och en annan mindre andel var politiska fångar. Det finns en intressant lista där man kan hitta irländska revolutionärer, till exempel. En del straffades för uppror eller landsförräderi, medan andra troligen blev dömda på falska anklagelser som ficktjuveri eller mottagande av stulet gods. När de väl var fria lyckades flera av dem att nå framstående positioner i samhället. Under 1900-talet försvann den stigma som tidigare upplevdes av straffångarnas familjer. Numera är nästan 20% av Australiens befolkning ättlingar till straffångar.

Dessa dramatiska människoöden har givetvis gett upphov till mycket litteratur, pjäser och filmer, även om det är en känslig del av Australiens koloniala historia. Det nyaste TV-tipset är den brittiska serien ”Banished”, släppt 2015, som kan tillgås via UKTV och BBC. Det är ett drama som bygger på historiska händelser under den första tiden av kolonialiseringen i Australien.

Text: Elisabet Helander