Amelie Heinsjö, Konsul vid Sveriges Generalkonsulat i Hongkong
Hongkong, Februari 2014

2014 är det första gången som ett Europaparlamentsval hålls samma år som val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Två val samma år innebär lite av en administrativ utmaning, inte bara för Valmyndigheten i Sverige utan också för svenska utlandsmyndigheter. Röstmottagning är en författningsreglerad uppgift för svenska ambassader och konsulat runt om i världen så här i Hongkong blir generalkonsulatet det ställe dit du kan gå till när du ska rösta både i vår och höst.

Val till Europaparlamentet sker den 25 maj och val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september. Generalkonsulatet kommer att ta emot röster ett antal veckor i förväg (tidigast 1 maj för Europaparlamentet, respektive 21 augusti för det allmänna valet) så att rösterna kan sändas hem i tid till själv röstdagen. Vi kommer att informera i detalj om just själva röstmottagningen på vår hemsida och via Facebook, men redan nu bör du tänka på att se till att du är med i röstlängden så att du får ett röstkort.

  • Förutsatt att du anmält utflyttning från Sverige kommer du automatiskt med i röstlängden i tio år från dagen för utvandringen från Sverige om du
    – är svensk medborgare
    – har fyllt eller fyller 18 år senast på valdadagen.
  • Det är uppgifter om personnummer, namn, adress och medborgarskap i Skatteverkets folkbokföringsdatabas 30 dagar före valdagen som ligger till grund för röstlängden. Valmyndigheten sänder röstkort till den adress som finns registrerad för dig.
  • Det upprättas en ny röstlängd inför varje val och har du varit bosatt i utlandet i mer än tio års tid, måste du själv anmäla att du vill vara kvar i röstlängden. En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden.
  • Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan om röstlängd och anmäla ny adress i utlandet genom att fylla i blanketten ”Ny adress/röstlängd för utvandrad” (SKV 7842). Anmälan ska vara skriftlig och ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar före valdagen, för att gälla vid det valet.  Har du bytt adress sedan du anmälde utflyttning eller har du kanske inte anmält att du vill vara kvar i röstlängden ska du fylla i och skicka in blanketten i tid för att komma med på röstlängden. Blanketten hittar du på www.skatteverket.se.

.

FAKTARUTA Val till Europaparlamentet 2009 2010 års Riksdagsval
Antalet röster vid Generalkonsulatet i Hongkong 40 309
Valdeltagande 45,53% 84,63%

Vill du veta mera?
Skatteverket: www.skatteverket.seValmyndigheten: www.val.se

.

Denna artikel trycktes ursprungligen i Bulletinen, Februari 2013; läs hela numret här. Om du vill kontakta författaren till denna artikel, skriv till oss på redaktionen så vidarebefordrar vi din förfrågan: bulletinenhk@yahoo.com