Foto: Ingrid Reinli
Foto: Ingrid Reinli

Mathias Fridholm, VD för SCA Timber i Kina och Sydostasien, jägmästare och  skogsentusiast av stora mått. Mathias kom till Hongkong år 2005 för ett specialprojekt som involverade att sätta upp en produktion för att förse fönsterfabrikanter i Italien med specialanpassat trä från en kinesisk underleverantör. En tillfällig verksamhet som sedan fasades ut.

SCA Timber är ett sälj- och marknadsbolag i Hongkong men försäljningen går helt och hållet till Kina och övriga länder i regionen. Från början såg det inte ut som om Kina skulle bli en marknad för SCA alls, det fanns helt enkelt ingen efterfrågan på högkvalitativt trä tidigare. Men sedan dess har de kinesiska önskemålen ändrats. 2009 hade SCA nästan inga försäljningsvolymer alls och idag går 500 kontainrar från Sverige till Kina och Sydostasien varje månad!

Kinesiska kunder köper svenskt trä för att tillverka barnmöbler

Till största delen är det högkvalitetsvirke för produktion av barnmöbler. Mathias visar mig en broschyr från en kinesisk producent. Det är fina bilder med stora barnrum med ljusa trämöbler och barn med västerländskt utseende på bilderna, troligen för att ge sken av att möblerna är från Europa eller Kanada. Barnmöblerna marknadsförs som naturmaterial. Möblerna är dyra och lyxiga, målgruppen är medelklasskineser med 1 barn som är beredda att spendera mycket pengar på det barnet.

Den näst största kundgruppen är IKEAs tillverkare i Kina. Dessa tillverkare producerar för distribution till IKEAs varuhus runt om i hela världen.

Det tredje största försäljningsområdet är trädgårdssegmentet, Mathias ser ett ökat intresse för trädäckning, pergolas och möbler till trädgårdar.

Kinas egen skog är skyddad

Skogen i Kina är överavverkad, förklarar Mathias, och sen har man inte gjort någon återplantering. Nu är mycket av den kvarvarande skogen skyddad och återplantering har påbörjats men det tar ju mycket lång tid att bygga upp skogen igen. Det finns en del plantageskogsbruk för fiberindustrin, den växer snabbare men håller också sämre kvalitet. Det saktväxande högkvalitativa virket finns alltså inte i Kina inom överskådlig tid.

Stark konkurrens med skogsgiganter 

Jodå, SCA Timber konkurrerar alldeles utmärkt med skogsgiganter som Kanada och Ryssland, säger Mathias nöjt. Ryssland har visserligen mycket skog men skogen som ligger närmast vägar och järnvägar är redan avverkad så logistikproblemen börjar bli uppenbara. Kanada har, som en följd av finanskrisen och därmed minskat bostadsbyggande i Kanada och USA, varit tvungna att hitta nya marknader men med en förbättrad konjunktur på hemmaplan så blir de också mindre aktiva i Kina. Dessutom är vi i Sverige mycket bättre på att anpassa vår råvara efter kundernas olika behov avseende golv, väggar, möbler, utomhus. Svenska sågverk är högteknologiska, allt är digitaliserat och specialiserat. Ökande arbetskostnader i Kina innebär att även de kinesiska företagen skaffar sig sofistikerade maskiner som i sin tur kräver mer högkvalitativ råvara – som måste importeras – där kan SCA Timber hjälpa till, ler Mathias.

Vi avverkar mindre än tillväxten

Sverige sitter på en guldgruva, tror Mathias, 70%  av vårt land är skogsbeklätt. Trä är ett fantastiskt förnyelsebart material som skapas av sol, vatten och koldioxid. Den svenska skogen är helt och hållet förnyelsebar, vi avverkar t o m mindre än tillväxten varje år. För varje träd som avverkas planteras minst två nya. Vi var tidiga med att ha en skogsvårdsplan, sedan över 100 år tillbaka sker en hälsosam återbeskogning i Sverige.

Folk förstår inte skillnaden mellan den förnyelsebara svenska skogen och skövlingen av regnskogen 

Nej, här har vi en stor pedagogisk utmaning, säger Mathias allvarligt. Än så länge är t ex den internationella certifieringen FSC* inte så känd överallt. Konsumenter i Sverige och t ex England efterfrågar själva certifierat virke, men så är det inte i Kina. IKEA ställer dock krav på sina kinesiska producenter att tillverka i certifierat trä så det ar ett exempel där två svenska företag  tillsammans bidrar med högre miljökrav, en förbättrad kunskap och i förlängningen en bättre värld.

Text: Ingrid Reinli