0M4A4410-2Världens dyraste bostadsmarknad och långa väntetider för hyresrätter gör att privat ägda bostäder är utom räckhåll för många Hongkongbor. Runt 45% av befolkningen bor i stället i kraftigt subventionerade offentliga bostäder.  Dessa finns över hela Hongkong och består ofta av flera höghus med lägenheter i olika storlekar.

Den allmänna bostadspolitiken går tillbaka till 1954, efter att en brand i Shek Kip Mei förstörde tusentals hem i de fattiga kvarteren och fick regeringen att börja bygga hem för de bostadslösa.

Hur söker man?

Offentliga bostäder byggs främst av Hong Kong Housing Authority och Hong Kong Housing Society. Hyror och priser subventioneras kraftigt av regeringen och är betydligt lägre än för privata bostäder. Intäkterna återvinns delvis från hyror och avgifter som samlas in från parkeringsplatser och butiker i närheten av bostäderna.

Den som vill ansöka om en subventionerad lägenhet vänder sig till Public Rental Housing, PRH-systemet. Den genomsnittliga väntetiden för offentliga bostäder är cirka 6 år, men vissa måste vänta i över 10 år. Pensionärer har förtur i kösystemet. Under väntetiden bor många undermåligt, ofta i små underindelade lägenheter som präglas av dålig hygien, ventilation och belysning. Förra året konstaterade forskare från University of Hong Kong att vissa byggnader rymmer upp till sex gånger så många personer som de byggdes för och att dessa lokaler löper högre risk för utbrott av brand och infektionssjukdomar. 

Varför behövs offentliga bostäder?

2017 visade regeringens egen rapport att drygt 20% av stadens befolkning och en av tre pensionärer lever under den definierade fattigdomsgränsen på 4000 HKD/månad. Regeringens fattigdoms-kommission (Commission on Poverty) har uttalat att bristen på prisvärda bostäder är både en orsak bakom och bidrar till fattigdom.

I allmänhet är offentliga bostäder avsedda för låginkomsttagare, pensionärer och personer som inte kan arbeta på grund av t ex funktionshinder. Sökande måste uppfylla strikta kriterier för att kvalificera sig till PRH-systemet. De måste vara över 18 år och ha rätt att bo, studera eller arbeta i Hongkong utan begränsning – enbart arbetsvisum räknas inte. Man får inte äga någon bostad i Hongkong, och tillgångar och inkomster får inte överstiga ett fast belopp. Gränsen för ensamstående är för närvarande 11,540 HKD per månad, med maximal nettotillgång på 249,000 HKD, och för par 17,600 HKD per månad, med max nettotillgång på 338,000 HKD.

Hur skapar man fler bostäder?

Regeringen har presenterat en ambitiös plan för att skapa bostäder på konstgjorda öar i vattnet utanför Lantau Island. Det kommer att vara det dyraste infrastrukturprojekt som staden någonsin har sett. Lantau Tomorrow Vision beräknas kosta minst 624 miljarder HKD. Den första fasen skall inkludera 260,000 lägenheter, varav 70 procent avsätts för offentliga bostäder. Arbetet är planerat att börja 2025 och de första lägenheterna ska stå klara 2032.

NY10M4A4604

Lantau Tomorrow är kontroversiellt eftersom det är så dyrt. En studie från Greenpeace fann att det bara skulle kosta 10 procent av Lantau-budgeten att köpa 800 hektar oplanerad brownfield-mark. Brownfield är jordbruksmark i New Territories som förorenats av små företag som verkstäder för återvinning av 

e-avfall. Enligt Greenpeace kan regeringen genom att spendera mindre pengar få stora markområden för utveckling. Något som vore välkommet för Hongkongs invånare. 

Text: Eva Ladeborn, Bild: Andrea Björsell