IMG_5769Hongkong är inne i en recession, med negativ tillväxt två kvartal i rad. Börsindex har rasat sedan i somras. Detaljhandeln och turismsektorn har sett en markant nedgång och det har blivit svårare att attrahera experter till Hongkong. Många företag är avvaktande till vägen framåt. Hongkongs finansiella betydelse för Kina är dock fortsatt stor. 

Hongkong är världens mest besökta stad med över 60 miljoner besökare per år, varav runt 80 procent kommer från Fastlandskina. Många sektorer är beroende av dessa turister för sin affärsverksamhet, t ex hotell, restauranger, transporter och detaljhandel. Turismen har nu gått ner med över 40 procent. Hotellen upplever en tuff tid med en beläggning som är nere på i snitt 60 procent. Över 200 restauranger sägs ha fått stänga och det finns en rädsla för ytterligare nedläggningar. Även detaljhandeln har sett en stor nedgång i försäljning, särskilt för dyrare varor. 

Hongkongbörsens index föll med 18 procent mellan juli och oktober. Fastighetsmarknaden har också sett sjunkande priser. Kreditvärderingsinstitutet Fitch har för första gången sedan 1995 sänkt sitt kreditbetyg på Hongkong.

Vissa företag avråder anställda inom koncernen att resa till Hongkong, och delegationsresor har ställts in. Det rapporteras att det blivit svårare att attrahera experter och talanger till Hongkong. Planerade investeringar har lagts på is. En Goldman Sachs rapport beräknar att 4 miljarder USD i investeringar flyttats från Hongkong till Singapore under de senaste månaderna. 

De tuffa ekonomiska tiderna har inte bara att göra med krisen i Hongkong, utan också med handelskriget mellan USA och Kina, Kinas ekonomiska inbromsning och en svagare global ekonomi.

Hongkong är idag inte lika ekonomiskt viktigt för Fastlandskina som vid överlämnandet 1997, och står bara för tre procent av Kinas BNP. Hongkongs finansiella betydelse för Kina är dock fortsatt stor. När Kina under Xi Jinping tagit steg mot ökade kontroller har Hongkongs unika ställning som internationellt finanscentrum vuxit i betydelse. Många av de kinesiska bankernas tillgångar utomlands är koncentrerade till deras filialer i Hongkong och en stor majoritet kinesiska bolag väljer att börsintroduceras här, 73 procent av alla börsintroduktioner från Kina sedan 2010 har skett på Hongkongbörsen. Dessutom går över 65 procent av Kinas investeringar utomlands via Hongkong och runt 64 procent av utländska investeringar till Kina går via Hongkong. Hongkongdollarn är peggad till USD och Hongkongs riksbank har stora valutareserver för att försvara växelkursen. Till detta kommer att Hongkong har ett välfungerande och transparent rättssystem. 

Hongkong rankades 2018 som världens friaste ekonomi för 25:e året i rad. Man tillämpar laissez-faire, skatten är låg, det är enkelt att starta företag och de flesta varor är tullbefriade. Det har på många sätt varit ett framgångsrecept. Samtidigt är Hongkong en av världens mest ojämlika ekonomier. 2018 hade 93 tycoons en sammanlagd förmögenhet om 310 miljarder USD, motsvarande 87 procent av BNP. Parallellt lever 20 procent av Hongkongborna i fattigdom enligt regeringens fattigdomsindex. Det är inte svårt att förstå att det kan vara en grogrund till frustration och missnöje bland Hongkongs befolkning. 

Text: Eva Ladeborn Bild: Sandra Isaksson