0M4A9049Eva Karlberg är VD för Swedcham, svenska handelskammaren i Hongkong. Drygt 170 företag från svenska näringslivet i Hongkong ingår. Eva berättar om hur medlemmarna påverkas av den nuvarande situationen, vad som efter 21 år fortfarande driver henne, och vad som händer nästa höst. 

Kan du beskriva Swedchams arbete? 

SwedCham är en privat medlemsorganisation som främjar svenska näringslivsintressen i Hongkong. Vi organiserar ett 50-tal aktiviteter varje år och jobbar mycket tillsammans med Generalkonsulatet och Business Sweden i Team Sweden, och i större sammanhang även med andra svenska organisationer på plats. Swedcham finansieras via medlemsavgifter, olika events, intäkter från annonser mm.

Det finns 33 internationella handelskamrar i Hongkong. De är viktiga samarbetspartners eftersom de ger tillgång till många internationella företag. Vi har även partnerkammare i Sverige. Samarbetet med framförallt SwedCham i Kina, men också med övriga svenska kamrar i Asien, ger ytterligare mervärde för våra medlemmar eftersom de därigenom får tillgång till deras aktiviteter. 65% av våra medlemmar har regionalt ansvar, så denna möjlighet uppskattas. Vår handelskammare är dessutom medlem i Swedish Chambers International, som består av 25 svenska kamrar i utlandet, där jag sitter med i styrelsen.

Vi ger ut tidningen Dragon News tillsammans med SwedCham China. Unikt för Hongkong är International Business Committee, ett forum där handelskamrarna träffar regeringen fyra gånger per år – en utmärkt lobbymöjlighet!

Hur fungerar arbetet med Greater Bay Area?

Genom samarbete med svenska handelskammaren i Kina kan vi bidra till gemensamma projekt och aktiviteter. Svenska företag i framför allt Shenzhen och Guangzhou som har limitedbolag i Hongkong kan vara medlemmar även i Hongkong.  Vi har ägnat mycket energi åt att marknadsföra Hongkong som en inkörsport till Greater Bay Area.

0M4A9045

Kan du beskriva din roll?

Som VD har jag det övergripande ansvaret för verksamheten. Vårt team består totalt av fyra personer. Anna Mackel ansvarar för kammarens finanser och vi har två stipendiater från Sverige. Varje halvår kommer en ny, det första halvåret ansvarar stipendiaten för Young Professionals och sociala medier, det andra halvåret blir man ansvarig för kammarens events.

Men viktigast av allt är förstås medlemmarna!  Vi är lyckligt lottade att ha 60-70 engagerade medlemmar som är aktiva i våra 8 kommittéer och bidrar med det till kammarens utveckling.

Jag började 1998, för 21 år sedan – det är inte klokt! Jag slutar nästa höst, det här är mitt sista år. Sen planerar jag att tillbringa halva året i Sverige och förhoppningsvis halva i Hongkong.

Hur har Swedchams arbete förändrats över tid?

Vi har ökat i storlek, ett 80-tal företag var medlemmar när jag började, så vi har mer än fördubblats. Jag tycker att medlemmarna har blivit mer involverade, de har ett större intresse av att påverka och drar nytta av varandra på ett annat sätt nu. Ta t ex Sustainability kommittén, där finns företag från olika sektorer, man delar med sig på ett generöst sätt och driver gemensamma frågor.

Hur ser era medlemmar på den politiska utvecklingen i Hongkong? 

Som handelskammare känner vi att vi har stor betydelse för medlemmarna i den rådande situationen. Det var samma sak under SARS och paraplyrevolutionen – man har ett större behov av att träffas och diskutera. I augusti började vi med informella luncher där man utbyter erfarenheter – där råder det Chatham House rules, det som sägs stannar i rummet. Man delar t ex. om beredskapsplaner, hur man tar hand om sina anställda, hur man gör med anställda som befinner sig i Kina, hur man reser emellan.  Runt 15 företag deltar i luncherna varje gång och vi kommer att fortsätta så länge det finns behov.

Detaljhandeln och hotell- och restaurangbranschen har det svårt, det är ingen hemlighet. Men än så länge har inget svenskt företag sagt att de ska lämna på grund av läget just nu. 

Många vittnar om att du är väldigt mån om medlemmarna. Vad är det som driver dig?

Jag tycker så mycket om människor! Jag tycker om att lära mig saker, den dagen jag inte lär mig något är inte värd att leva! Jag får lära känna nya företag, olika branscher, men också olika personligheter. Hade jag varit kvar i Sverige hade jag umgåtts med samma personer, här träffar jag människor jag aldrig kommit i kontakt med annars. Det är drivkraften. Jag är ganska serviceinriktad, tycker om att koppla ihop företag och människor, och har inget behov av att vara den som alltid syns själv. Medlemmarna blir som en familj, jag tycker om att se dem nöjda – och naturligtvis blir jag extra nöjd om det resulterar i affärer!

Fakta: Swedchams medlemmar

• Drygt 170 företag

  • Nästan 50 personliga medlemmar som kanske inte jobbar för ett svenskt företag men vill tillhöra nätverket
  • Cirka 15 stycken Startups
  • Ett 30-tal Young Professionals, under 35 år, man behöver inte arbeta för ett svenskt företag men behöver ha en Sverigekoppling

Text: Eva Ladeborn Bild: Andrea Björsell