webb tao

Hongkongs religionsfrihet är inskriven i Basic Law. Traditionell kinesisk religion är den dominerande religionen, men här finns även troende från andra världsreligioner. Mångfalden av religion är synlig i Hongkongs kultur och arkitektur. Det finns buddhistiska och taoistiska tempel, kyrkor, moskéer, synagogor, hinduistiska tempel och sikhtempel. En titt på Hongkongs helgdagar visar också påverkan av mer än en religion – de inkluderar jul, påsk, Buddhas födelsedag och det kinesiska nyåret. Även samfund som uppfattas som kontroversiella i Fastlandskina, såsom Falun Gong, tillåts sprida information om sin verksamhet på allmän plats.

Traditionell kinesisk religion 

Över 1 miljon buddhister, över 1 miljon taoister

Foto 2020-01-04 12 20 04Kinesisk traditionell religion, även kallad Shenism, var Han-kinesernas inhemska religion. Det är en blandning av buddhism, taoism och konfucianism, framhävd av lokal praxis och övertygelse. Dess fokus är dyrkan av shen som är de generativa krafterna i naturen och i människans sfär, där dyrkan av förfäder och gudomliga hjältar spelar en viktig roll. Eftersom Hongkong förlitar sig på vatten för sin överlevnad – ursprungligen för fiske, men idag för handel – är gudar som är kopplade till havet de mest populära att dyrka. Tycker man att en gud saknas i ett kinesiskt tempel går det ofta bra ta in en till – en pragmatisk inställning.

Buddhistiska organisationer och tempel har länge varit involverade i social välfärd och utbildning. Buddhistförbundet i Hongkong driver dussintals grundskolor, gymnasieskolor och ålderdomshem samt center för ungdomar och barn i Hongkong. Bland de mest framstående buddhisttemplen är Chi Lin Nunnery i Diamond Hill, och Po Lin-klostret på Lantau, känd för Tian Tan Buddha. Taoism är en religiös filosofi och rituell tradition som betonar att leva i harmoni och förening med Tao, naturens princip. Viktiga taoistiska tempel i Hongkong inkluderar templet Wong Tai Sin som ligger i Wong Tai Sin District i Kowloon. Konfucianism är främst en holistisk moralisk kod för mänskliga relationer med betoning på betydelsen av tradition och ritualer. Konfucier i Hongkong har varit djupt engagerade i utbildning. De driver ett antal lokala skolor med målet att främja undervisningen i Confucius.

Kristendomen

webbkyrka_DSF2298ca 380,000 katoliker och 

480,000 protestanter

Kristendomen gynnades under det brittiska styret över Hongkong. Både den romersk-katolska kyrkan och ett stort antal protestantiska församlingar är idag aktiva som en del av den kristna religionen i Hongkong. Kristna kyrkor driver ett stort antal skolor. Dessutom tillhandahåller de sjukhus, ett stort antal kliniker, familjehus och ålderdomshem. Gudstjänster utförs vanligtvis på engelska eller kantonesiska, men vissa hålls på tagalog, eftersom helpers från Filippinerna utgör en betydande del av Hongkongs katolska samhälle.

Islam

webbmosqca 300,000 utövare

Det finns ett växande muslimskt samhälle i Hongkong. Många har invandrat från Mellanöstern och Afrika, liksom från länder som Pakistan, Indien och Malaysia. Islamiska unionen i Hongkong fungerar som en paraplyorganisation för muslimer i Hongkong. Det muslimska samfundet driver sin egen förskola och ger medicinsk vård och ekonomiskt stöd till behövande.

Hinduism

webbHindi 5ca 100,000 utövare

Invandrare från Indien introducerade den hinduiska religionen i Hongkong. Idag använder den hinduiska gemenskapen hinduismtemplet i Happy Valley som sin centrala plats för tillbedjan. Templet fungerar inte bara som en plats för firandet av många hinduiska festivaler, utan också som ett samhällscentrum som erbjuder andliga föreläsningar, yogakurser och samhällsaktiviteter.

 

 

 

Sikhism

 

ca 12,000 utövare 

En av de minsta religiösa grupperna i Hongkong är sikherna. De kom ursprungligen till Hongkong på 1800-talet från Punjab i norra Indien som en del av den brittiska armén. Sikherna driver idag ett tempel i Wan Chai, som erbjuder gratis korttidsboende för alla besökare från utlandet – oavsett deras religiösa tillhörighet.

Text:: Eva Ladeborn Bild: Andrea Björsell