lena

Folkgruppen parser anlände till Hongkong genom sidenvägen via Shanghai och seglade därefter till Hongkong. Som namnet antyder kom de ursprungligen från Persien och kallas även för zoroastrier efter den religion de utövar. Zoroastrism var statsreligion i det persiska riket. Folkgruppen flydde undan det islamiska styret på 650-talet till Kina och bosatte sig även i Indien. 

Majoriteten arbetade för engelsmännen när de styrde Hongkong och var sanna pionjärer som införde en ny handlingsrutt via sina handelsflottor. Generellt så beskrivs parser som reserverade och sympatiska. De är oftast högutbildade, framgångsrika samt aktivt engagerade i välgörenhetsorganisationer av olika slag. I Hongkong har de satt upp en fond för just detta ändamål. 

Finns över hela världen

Sedan 70-talet så spred sig religionen till resten av världen. I Sverige har vi knappt 1500 anhängare, de flesta med iransk invandrarbakgrund. Sedan 80-talet finns det ett zoroastrism center i Göteborg, samt ett eldtempel i Stockholm som öppnades 2012. Runt om i världen beräknas det finnas ca 100 000–200 000 utövare.

Vad är Zoroastrism?

Det är en av världens äldsta monoteistiska religioner, skapad för ca 4000 år sedan. Anhängarna tror på guden Ahura Mazda och religionen har haft ett genomgripande inflytande på judendom, kristendom och islam. Zoroastrisk tidräkning startade 1738 år före Kristus. Grundaren heter Zarathustra Spitama och moderna forskare vet inte exakt var han föddes, man antar att det var i nuvarande Iran, Turkmenistan eller Uzbekistan. 

lena

Ljus mot mörker

Religionen har en etisk filosofisk skrift som inte är moraliserande. Istället lyfter den fram människans frihet, rättskänsla och aktiva deltagande i det fortsatta skapandet av världen. Stommen i deras filosofi är en trefaldig princip: att ha goda tankar, goda ord samt goda handlingar. Religionen har dualism som trossystem, det vill säga att världen styrs av två motsatta krafter, en god (ljuset) och en ond kraft (mörker). De menar att ljuset av gud kommer representerad i eldskepnad. De heliga eldarna i deras tempel får därför inte lov att släckas. 

Asha, lite som karma

Grundtanken är att genom sitt tänkande, ord och handlingar väljer människan mellan dessa två motsatser. Centralt är orsakssambandet, att identifiera sig med sina tankar, ord och handlingar. Att leva i enlighet med denna princip, även kallad Asha och närliggande hinduismens princip om karma, är det absolut viktigaste för alla zoroastrier.

Himmelsbegravningar

Eftersom zoroastrismen har en stark övertygelse om att jord, vatten samt eld är heligt, anses elementen bli förorenade av avlidna som upplevs som orena. Istället för traditionella jordbegravningar eller kremeringar har de infört himmelsbegravningar. Parser har byggt konstruktioner, så kallade ”tystnadens torn”, där anhängarna placerar sina döda och lämnar dem åt fåglarna. Idag finns det endast ett fåtal exemplar kvar av dessa torn, varav ett fortfarande är verksamt utanför Mumbai. En mer modern version är att vid begravning inte sänka ned kistan i jorden, utan placera kroppen i en behållare omgiven av stenar. 

Anhängare bakom stora företag

Trots att det är en sådan liten grupp av aktivt utövande (för närvarande endast 200 personer i Hongkong), så har de spelat en grundläggande roll i regionens historia och uppbyggandet av Hongkong. Flera parser blev framgångsrika bankmän. Två zoroastrier blev speciellt viktiga då de spelade en betydande roll i grundandet av HSBC och andra parser var involverade i The Chartered Bank of India. Medlemmar av folkgruppen grundade Star Ferry som knöt an Hong Kong Island med Kowloon och New Territories, samt byggde Ruttonjee sjukhuset. De grundlade flera bekanta vägar, till exempel Mody, Kotewall och Bisney Rd, vilka alla är döpta efter kända parser. Sir Mody var dessutom huvuddonator för Hong Kong University, vilket etablerades redan år 1911. Han var även en av grundarna till Kowloon Cricket Club. Folkgruppen har en egen begravningsplats i Happy Valley.

En krympande skara 

Församlingsplatsen (eldtemplet) ligger numera inne i en kontorsbyggnad i Causeway Bay.  I bönehallen har de ett altare med en eldsflamma som symboliserar renhet och därmed aldrig släcks. Tyvärr har deras stränga regler om tillhörighet orsakat en snabbt utdöende folkgrupp. Båda föräldrarna måste vara parser från födseln för att deras barn ska kunna kalla sig parser. Dessutom söker de inte aktivt efter nya medlemmar. Detta har begränsat deras möjlighet att överleva som folkgrupp dramatiskt. För varje år som går, krymper gruppen i omfång. Man räknar med att fyra människor dör för varje person som föds. Med tanke på medlemmarnas ringa storlek har folkgruppen haft ett stort inflytande på Hongkongs utveckling. Man behöver dock inte vara parser för att vara zoroastrier. 

 

red womanVisste du att…

• Alexander Bard konverterade till zoroastrism.

• Andra berömda zoroastrier i modern tid är Freddie Mercury sångare från Queen, samt Ratan Tata (framgångsrik indisk industriman)

• George Martin vars böcker serien Game of Thrones är baserad
på, blev inspirerad
av zoroastrismens

legend Azor Ahai och införde en krigs halvgud i skepnad av en eld gud som besegrar mörkret.

 

Text: Malin Rignéus Bild: Sandra Isaksson