webbElisabetoflora

Hemhjälpen Flor går som många andra i kyrkan på söndagarna, och då är hon väldigt fint klädd i ankellång kjol och blus enligt reglerna. Hon arbetar frivilligt för Iglesia Ni Christo tre dagar i veckan, berättar hon när jag följer med henne på en promenad med hennes arbetsgivares hund. För många av de filippinska gästarbetarna är kyrkan en viktig social plats och även ett nätverk för att hitta nytt jobb.

Gammalt samfund

Samfundet, som har funnits i 100 år, startades på Filippinerna av Felix Manalo som föddes 11 maj för 134 år sedan. Det datumet är väldigt viktigt i kalendern för Iglesia Ni Christo. Samfundet drivs nu vidare av sonen Eduardo Manalo. Gudstjänsten i Flors kyrka hålls normalt på tagalog på morgonen och engelska på eftermiddagen.

Online predikan

Jag lyssnade på den senaste predikan på engelska, som Flor skickade till mig. På grund av virus-pandemin ges alla gudstjänster online just nu, via “Evangelical mission on air and on line”. Predikan lästes av Hong Kong district minister Arnel Trinidad. 

– För medlemmarna i vår kyrka är det att tjäna Gud som är vår prioritering i livet. Det gör vi genom våra uppoffringar och genom att följa hans ord.

Prästen fortsätter att förklara hur de som inte tjänar Gud blir straffade och de får ingen räddning på domedagen. Han förklarar också att inte alla som säger att de är kristna egentligen är det. 

–Man kan bara gå med i Jesus flock genom Church of Christ.”, säger han i sin predikan, då han också läser flera verser från bibeln.

webb0M4A7649Stark gemenskap

Flor tror starkt att Church of Christ är den enda vägen till frälsning. Hennes arbetsgivare är väldigt förstående och låter henne gå iväg för att göra sitt frivilligarbete. Kyrkan ligger i Sai Yin Pun och medlemmarna är uppdelade i sektorer om 20 personer. Flor tillsammans med deras präst gör regelbundna hembesök till varje medlem inom sin sektor, med syfte att se hur de har det, och att de lever som kyrkan lär. Det ger en stor trygghet för medlemmarna, enligt Flor. Andra kyrkor är inte lika noga, säger hon. 

Dela med sig av sina tillgångar

Det finns text i bibeln som säger att man skall ge regelbundet av sina tillgångar till kyrkan. På frågan angående detta svarade Flor att det givetvis behövs pengar för att driva en kyrka som alla andra verksamheter.  Men det finns ingen regel om hur mycket pengar utav sin inkomst man skall ge. 

–Det är inte så att den som ger mer pengar imponerar på Gud. Varje medlem ger så mycket pengar som de tycker att de kan”, säger Flor. Det viktiga är att följa budorden och Jesus lära så som det står i bibeln, enligt henne.

Det finns många Church of Christ kyrkor runt hela Hongkong, och även globalt. Iglesia Ni Christo är ett separat samfund, startat i Filippinerna, som följer samma text-trogna tolkning av bibeln.  

Text: Elisabet Helander Bild: Andrea Björsell